Wat wijzigt er per 2022 op het gebied van HR? De belangrijkste 8 wijzigingen kort uitgelegd.

17 november 2021

Wat wijzigt er per 2022 op het gebied van HR? De belangrijkste 8 wijzigingen kort uitgelegd.

Het jaar 2021 schiet alweer lekker op. Voor je het weet zitten we aan de oliebollen en wensen we iedereen die ons lief is een gelukkig nieuwjaar. En dan is het jaar 2022 van start gegaan, net zoals alle wijzigingen op het gebied van HR. Wat het nieuwe jaar jou zakelijk gaat brengen weten we niet, de wijzigingen als je personeel hebt weten wel. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

1. Stijgen van de lonen
Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2022 voor medewerkers van 21 jaar en ouder. Ten opzichte van de tweede helft van 2021 stijgen de minimumlonen met 1,41%. Het is belangrijk dat je dit administratief doorvoert.
De cao-lonen stijgen mee met het wettelijk minimumloon. Elke branche heeft hiervoor zijn eigen regels en bedragen. Zorg dat je de gegevens paraat hebt en door kunt voeren in 2022.

2. Thuiswerken
Sinds de uitbraak van COVID-19 werken we thuis. Ondertussen zijn we al geruime tijd onderweg en is de pandemie helaas nog steeds niet onder controle. Bij het ‘nieuwe normaal’ hoort thuiswerken. We hebben gemerkt dat veel klanten hebben geworsteld met vergoedingen omtrent het geheel of gedeeltelijk thuiswerken van personeel. Gelukkig is dat nu goed geregeld. Vanaf 1 januari 2022 mag je maximaal € 2,- per volledig of gedeeltelijk thuis gewerkte dag onbelast vergoeden. Werkt een medewerker een paar uur thuis en de rest van de uren op de vaste werkplek? Dan kun je niet zowel voor de thuiswerkvergoeding als voor de reiskostenvergoeding de vrijstelling toepassen.

3. Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof is al jaren een hot item. In 2020 werd het aanvullen partnerverlof in het leven geroepen en per 2 augustus 2022 komt daar het deels betaalde ouderschapsverlof bij. Ouders kunnen vanaf die datum de eerste 9 weken deels betaald verlof opnemen. Dit zijn de eerste 9 weken van de totale 26 weken ouderschapsverlof. Van het UWV krijgen ouders gedurende 9 weken een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Uiteraard zitten er meer spelregels aan dit verlof vast. Neem contact met ons op voor als je meer wilt weten wat dit voor jou als werkgever betekent.

4. Tijdelijke verruiming vrije ruimte
In 2020 en 2021 was de vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling (WKR),vanwege de coronacrisis, tijdelijk verhoogd naar 3% voor de eerste €400.000 van de fiscale loonsom. Deze tijdelijke verhoging vervalt in 2022. De vrije ruimte wordt weer 1,7% van de fiscale loonsom tot en met €400.000 en 1,18% van het restant van de loonsom daarboven.

5. Vaste reiskostenvergoeding
Aan de vaste reiskostenvergoeding komt een einde. Vanaf 1 januari 2022 mag je geen vaste reiskostenvergoeding meer betalen aan je personeel. Alleen daadwerkelijk reizen mogen onbelast vergoed worden. Uiteraard is er een uitzondering. Reist een medewerker minimaal 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek? Dan mag een vaste reiskostenvergoeding nog steeds onbelast uitbetaald worden. In alle andere gevallen zullen de reiskosten op basis van nacalculatie of declaratie vergoed worden. Je betaalt dan alleen de dagen dat er echt gereisd is, onbelast tot een maximum van € 0,19 per kilometer.

6. Bijtelling leaseauto
Het bijtellingspercentage verandert in 2022 alleen voor elektrische auto’s. Het bijtellingspercentage wordt 16%. Dit bijtellingspercentage geldt tot een cataloguswaarde van € 35.000. Heeft de auto een hogere cataloguswaarde? Boven de €35.000 geldt een bijtelling van 22% over het restbedrag.

7. 30%-toets bij overwerk
Met de komst van de WAB op 1 januari 2020 betaalde je een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Als aan het einde van een kalenderjaar blijkt dat een vaste werknemer in dat jaar meer dan 30% heeft overgewerkt, moet je alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW-premie afdragen. Vanwege het uitbreken van het coronavirus is er in veel sectoren veel overgewerkt, daarom besloot het kabinet deze 30%-toets op te schorten. Vanaf 1 januari 2022 geldt de 30%-toets weer wel voor alle werkgevers.

8. Aof-premie
Het doorbetalen van een zieke werknemer is niet voor elke onderneming een pretje. In de eerste twee jaren dat jouw medewerker ziek is, moet je minimaal 70% van het laatstverdiende loon betalen. Heb je een kleinere onderneming, dan is dit een behoorlijke last. Om kleine ondernemingen tegemoet te komen, is vanaf 1 januari 2022 de gedifferentieerde Aof-premie naar grootte van de onderneming van kracht. Dit houdt in dat een kleine onderneming een lagere premie betaalt dan (middel)grote ondernemingen. Maar wat is een kleine onderneming? Hiervoor zijn regels vastgelegd. Twijfel je of jouw onderneming voor de Aof een kleine onderneming is? Neem dan contact met ons op, we kijken graag met je mee.

Meer informatie of hulp nodig?
Wil je meer weten over bovenstaande wijzigingen of heb je hulp nodig bij het doorvoeren daarvan? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via 06 21 31 25 11 of stuur een e-mail naar info@aviemore.nl. Wij adviseren je graag en goed. Wij staan altijd voor je klaar om je te helpen.