Maak jij al gebruik van SLIM?

Wat is de gebruikelijkloonregeling? Geldt dat voor elke dga?

Goed inzicht in verlofuren van werknemers is noodzakelijk. Voorkom verlofstuwmeren.