Rapportage

Een managementrapportage bestaat uit een begroting, forecast en een liquiditeitsoverzicht. Het is dus meer dan een balans en winst- en verliesrekening.

Aviemore biedt jou een managementinformatiesysteem aan die grotendeels geautomatiseerd gevuld wordt. Middels een dashboard met financiële en niet financiële kerngetallen zie je in één oogopslag hoe jouw organisatie ervoor staat. Met één druk op de knop heb je de managementrapportage beschikbaar.

De managementrapportage geeft je ook inzicht in welke mate de gestelde doelen worden behaald. Onze adviseurs helpen je bij het interpreteren van de resultaten en denken met je mee over de te nemen stappen om extra toegevoegde waarde te creëren.

Door de continu veranderende wet- en regelgeving en marktwerking in de zorg zijn de taken van de controller sterk aan het veranderen. Er vindt een duidelijke verschuiving plaats van registratie, controle en rapportage naar het ondersteunen van het management om ‘in control’ te zijn en te blijven. Het is van belang dat de moderne controller in de zorg naar de toekomst is gericht.

Aviemore begeleidt zorgorganisaties naar een geoptimaliseerde financiële- en administratieve bedrijfsvoering.