Een goede salarisadministratie vereist vaak veel tijd. Je moet op de hoogte zijn van de huidige wet- en regelgeving. Ook veranderen cao’s en bedrijfstakregelingen regelmatig. Daarnaast wordt er van je verlangd dat je loonstroken op tijd en foutloos verstuurd.

Voor een gezonde bedrijfsvoering is een optimale HR- en personeelsadministratie een belangrijke succesfactor. De processen dienen efficiënt en goed ingericht te zijn om kostenbesparing te realiseren en om fouten te elimineren.

Jouw salarisadministratie uitbesteden aan Aviemore zorgt ervoor, dat je foutloze loonstroken tot je beschikking hebt die voldoen aan de wettelijke regels. We doen natuurlijk meer dan alleen de salarisverwerking. We handelen de loonaangifte voor je af, regelen de pensioenaangifte, maken conceptloonstroken en zetten betaalbestanden klaar.

De vele uitzonderingen en de verschillende cao’s in de zorgsector maken de personeelsadministratie in de zorg complex. Wij kennen de actuele wet- en regelgeving en kunnen hierdoor wijzigingen snel en deskundig verwerken.

Aviemore begeleidt zorgorganisaties naar een geoptimaliseerde financiële- en administratieve bedrijfsvoering.