Wat is de gebruikelijkloonregeling? Geldt dat voor elke dga?

13 juli 2021

Wat is de gebruikelijkloonregeling? Geldt dat voor elke dga?

Een veel gestelde vraag aan ons is: hoe zit dat nu eigenlijk met het salaris van een dga? Moet ik echt die € 47.000 als loon aan mezelf geven? We leggen het kort aan je uit. Ben je belastingplichtig, verricht je arbeid in de bv waarin je een aanmerkelijk belang hebt dat moet je van de Belastingdienst de gebruikelijkeloonregeling toepassen. Een aanmerkelijk belang heb je al snel, als je direct of indirect ten minste 5% van de aandelen van de bv bezit val je hier al onder. Voor werk in de eigen bv moet je als dga een salaris in de loonaangifte opnemen dat in de markt ‘gebruikelijk’ is voor de werkzaamheden. Ook als door de aanmerkelijkbelanghouder weinig arbeid in de eigen vennootschap wordt verricht, zal in beginsel toch het gebruikelijk loon worden opgenomen.

Doorgaan met steunmaatregelen is een risico. Veel bedrijven zijn door hun reserves heen en dankzij de steun reden ze het ternauwernood. De steunpakket zijn gebaseerd op omzetverlies. Hoe meer verlies, hoe meer steun. In totaal is er al 80 miljard uitgetrokken om bedrijven en werkenden te steunen tijdens de pandemie. Voor Q3 2021 wordt naar verwachten 6 miljard uitgetrokken.

Wettelijk gebruikelijk loon bedraagt in 2021 minimaal € 47.000
In 2021 moet als uitgangspunt €47.000,- per jaar aan gebruikelijk loon worden opgenomen. Is het loon dat daadwerkelijk is uitbetaald lager dan die € 47.000? Dan wordt het verschil als fictief loon opgenomen in de aangifte IB. Indien het feitelijk betaalde loon lager is dan het gebruikelijk loon, dan wordt in beginsel dus ook het verschil (als fictief loon) in aanmerking genomen.

Mag een DGA afwijzen van de € 47.000 per jaar?
Ja, dat mag. Wil je jezelf een lager salaris gaven, dan moet je aannemelijk kunnen maken dat een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ ook een lager loon heeft. Dit is dan dus een vergelijkbare werknemer in loondienst, zonder een aanmerkelijk belang. Is een hoger loon voor de werkzaamheden die je als dga verricht gebruikelijk, dan moet je jouw salaris minimaal op 75% van dat hogere loon stellen. Of op het loon van de meestverdienende werknemer binnen zijn bv of een verbonden bv.

Regelmatig discussie met de Belastingdienst
In de praktijk worden er veel discussies gevoerd met de Belastingdienst over het toepassen van de gebruikelijkeloonregeling. De regels over het minimum dga-salaris zijn in het leven geroepen door de Belastingdienst om ervoor te zorgen dat jij niet eerst dividend uitkeert voordat er eerst tenminste €47.000 aan loon is uitgekeerd. Het kan voor jou als dga voordeliger uitpakken als jij jezelf dividend uitkeert, in plaats van dat je jezelf salaris uitbetaalt. Dividend is namelijk lager belast dan salaris.

Ongebruikelijke situatie voor veel ondernemers i.v.m. coronacrisis
De huidige pandemie zorgt voor een ongebruikelijke situatie bij veel ondernemers. Het gebruikelijk loon zoals vastgesteld in de wet is momenteel bij veel dga’s niet gebruikelijk. Voor 2020 en 2021 biedt de overheid dan ook aanvullende mogelijkheden om te beargumenteren dat i.v.m. de coronacrisis een lager gebruikelijk loon passender is.

Vragen?
Heb je nog vragen over het dga-salaris? Wij staan elke dag voor je klaar om je te helpen. Bel ons gerust via 06 21 31 25 11, wij adviseren je graag en goed.