Aanvraag TVL Tegemoetkoming Vaste Lasten voor eerste kwartaal 2021

21 juni 2021

Ook in Q3 2021 corona steunpakket

Nog een kleine twee weken te gaan en het tweede kwartaal van 2021 zit er al weer op. Om ons heen zien we dat er steeds meer mogelijk is. Voorzichtig gaan we terug naar normaal. Ook wordt er een economische groei verwacht dit jaar. Voor veel werkenden en diverse bedrijven blijft het een onzekere tijd. En de overheid weet dit ook. Het kabinet is voornemens om de steunpakketten voor het bedrijfsleven door te trekken naar Q3 2021. Daarnaast worden er ook gekeken hoe om te gaan met de gegroeide schuldenlast.

Doorgaan met steunmaatregelen is een risico. Veel bedrijven zijn door hun reserves heen en dankzij de steun reden ze het ternauwernood. De steunpakket zijn gebaseerd op omzetverlies. Hoe meer verlies, hoe meer steun. In totaal is er al 80 miljard uitgetrokken om bedrijven en werkenden te steunen tijdens de pandemie. Voor Q3 2021 wordt naar verwachten 6 miljard uitgetrokken.

TVL en NOW
Het plan is om de TLV en NOW in het 3e kwartaal door te trekken. Wat betreft de TLV kan er gekozen worden tussen twee referentieperiodes. Voor de NOW wordt februari 2021 als referentiemaand gebruikt.

Tozo en TONK
Ook is voorgesteld om de Tozo en TONK te verlengen in Q3. De focus van de Tozo in Q3 komt meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers. Zo snel mogelijk weer op eigen benen staa is het uitgangspunt voor deze steun in Q3. De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is met een half jaar naar achter geschoven, naar 1 januari 2022. Er wordt tot 1 januari 2022 geen rente in rekening gebracht en de looptijd is verlengd naar 60 maanden. Wat betreft de TONK is het belangrijk dat dit ruimhartig wordt toegepast en dat de bekendheid en het bereik wordt vergroot.

Belastingmaatregelen
Het aflossen van de schuld die is opgebouwd bij de Belastingdienst is aangepast. Ondernemers hoeven pas 1 oktober 2022 te starten met terugbetaling. En de termijn is opgerekt naar 5 jaar, dit was eerst 3 jaar. Wel wordt er verwacht dat vanaf 1 juli 2021 alle belastingen weer gewoon betaald worden. Ook de voorwaarden om af te lossen worden versoepeld. De invorderingsrente Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024. De invorderingsrente gaat stapsgewijs naar het oude niveau. Op 1 januari 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% vastgesteld, daarna gaat het stapsgewijs omhoog tot 4% op 1 januari 2024.
Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

Time Out Arrangement (TOA)
Sinds begin dit jaar kunnen ondernemers gebruik maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) om een akkoord met schuldeisers te bereiken. Die wet helpt ondernemers die als gevolg van de crisis schulden hebben moeten maken. In aanvulling daarop stelt het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar voor kredieten met lage rente voor mkb-bedrijven voor het herstarten, uitbreiden of aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten na een WHOA-akkoord. Dat TOA-krediet maakt onderdeel uit van een set maatregelen om bedrijven in staat te stellen na de crisis de draad weer op te pakken.

Heb jij hulp nodig bij het aanvragen van de een steunmaatregel? Wij helpen je graag.
Er zijn diverse mogelijkheden voro het aanvragen van steun. Niet elke mogelijkheid is geschikt voor elk bedrijf of ondernemer. Loop je vast en heb je hulp nodig in het woud van steunmaatregelen? Neem dan vandaag nog contact met ons: 06 21 31 25 11. Dan gaan we samen kijken welke maatregelen voor jou geschikt zijn en helpen we je indien gewenst deze ook aan te vragen.