Uitstel invoering Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen

8 juni 2021

Uitstel invoering Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. Wat betekent dit voor jou?

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer aangekondigd dat de invoering van de wet vertraging oploopt. In de loop van 2022, maar uiterlijk 1 januari 2023, gaat het nieuwe pensioenstelsel in. Na invoering geldt een gedeeltelijke overgangsperiode van vier jaar. Tot de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving kun je met jouw keuzes invloed uitoefenen op de financiële impact van deze wijziging op jouw organisatie. De hoogste tijd om hier eens goed naar te kijken. Doe je dit niet dan sta je op een gegeven moment voor een voldongen feit en zijn jouw opties ernstig beperkt.

Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen
Al in 2019 is het pensioenakkoord gesloten. Sociale partners en het kabinet hebben afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken en het verloop van de verhoging van de AOW-leeftijd. In het nieuwe stelsel worden collectiviteit en solidariteit behouden. Wel worden de pensioenen persoonlijker en kunnen rendementen eerder worden uitgekeerd. De eerste twee punten zijn al in wetgeving omgezet. Alle afspraken m.b.t. een nieuw pensioenstelsel zijn vorig jaar vastgelegd in Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. Op dit wetsvoorstel kon gereageerd worden en dat is massaal gedaan. Het verwerken van alle reacties kost veel meer tijd dan ingeschat.

Het overstappen naar het nieuwe stelsel moet zorgvuldig gebeuren, dat kost tijd. De uiterste invoerdatum van het nieuwe pensioenstelsel schuift daarom op naar 2027. Zo is er voldoende ruimte voor goede en juiste achterbanraadpleging bij medezeggenschapsraden. Uiteraard kunnen pensioenfondsen eerder overstappen.

Wat moet jij als werkgever doen?
Als werkgever ben je wettelijk verplicht om voor de overstap naar de nieuwe pensioenregeling een transitieplan op te stellen. Het transitieplan, inclusief compensatieregeling en werknemersoverzicht oud versus nieuw, vormt de basis voor het verzoek tot wijziging van de regeling richting de ondernemingsraad. In geval van een bedrijfstakpensioenfonds, ligt deze rol bij sociale partners.

Arbeidsongeschiktheid
De wijzigingen in het pensioenstelsel hebben ook invloed op de dekking voor arbeidsongeschiktheid. Je krijgt te maken met een verplichte arbeidsongeschiktheidsdekking.

Schakel deskundige hulp in
De ontwikkeling rond het nieuwe stelsel volgen elkaar snel op. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor jou teveel tijd kost om alle nieuws omtrent het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen bij te houden. Wij zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen en nieuwe regelgeving. Neem geheel vrijblijvend contact met ons. We kijken graag met je mee welke gevolgen het nieuwe stelsel voor jou heeft. Ook maken wij graag voor jou het verplichte transitieplan.

Hier vind je alle informatie van de Rijksoverheid over het nieuwe stelsel:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel