Mag jouw zieke werknemer met vakantie?

16 juli 2021

Mag jouw zieke werknemer met vakantie?

Zo tegen de zomervakantie krijgen we geregeld de vraag hoe het nou zit met zieke werknemers die op vakantie willen. Of wat te doen als een werknemer zich tijdens zijn vakantie ziek meldt. Wat zijn mijn rechten en welke regels zijn er voor deze situaties? Wat mag wel en wat mag niet. We leggen het kort hieronder uit.

Op vakantie tijdens ziekte
Een werknemer zit in de ziektewet. Waarom kan uiteenlopende redenen hebben, het kunnen aantoonbare fysieke klachten zijn (bijvoorbeeld een gebroken arm) of minder aantoonbare klachten zoals een burn-out. Ongeacht de reden van het ziek-zijn vraagt jouw werknemer tijdens zijn ziekte vakantieverlof aan. Als werkgever is lastig in te schatten of de vakantie bij zal dragen aan een spoediger herstel van de zieke werknemer. Ons advies is om een bedrijfsarts te laten beoordelen of de vakantie al dan niet geoorloofd is tijdens het ziek zijn. Op deze manier blijft de relatie werkgever – werknemer ook zuiver.

Tijdens langdurig ziekteverzuim kan een werknemer vakantiedagen inzetten om een pauze te nemen va re-integratieverplichtingen. Werknemers die ziek zijn vanwege psychische aandoeningen kunnen baat hebben bij even afstand te nemen en zich te concentreren op ‘leuke dingen’. Ook een bedrijfsarts kan heel goed beoordelen of vakantiedagen om een pauze in te lassen bijdraagt aan een spoediger herstel.

Regels voor de werknemer
Een zieke werknemer die toestemming krijgt om vakantiedagen op te nemen tijdens de ziekte is verplicht zijn vakantie door te geven aan het UWV. Ook moet de ziek werknemer post kunnen ontvangen, dus een tijdelijke wijziging van postadres is noodzakelijk.

Regels voor de werkgever
Als werkgever draag je er zorg voor dat werknemers op de hoogte zijn van de regels rond vakantie en verzuim. Je kunt een verzuimprotocol opstellen waar alle rechten en plichten goed aan bod komen. Bij conflicten is het erg prettig als je hier als werkgever op terug kunt vallen. Vind je het lastig om zelf een verzuimprotocol op te stellen, nemen we dat graag voor je uit handen.

Opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte
Een zieke werknemer bouwt nog steeds wettelijke vakantiedagen op. De afspraken over opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte staan in een cao vermeld of in een individuele arbeidsovereenkomst. De vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen geldt niet als je werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn vakantiedagen op te nemen. Als je werknemer kan bewijzen dat hij niet in staat was te werken, zijn alle niet-opgenomen vakantiedagen nog vijf jaar geldig.

Ziek worden tijdens vakantie
Wordt een werknemer ziek tijdens zijn vakantie, worden de vakantiedagen waarop hij ziek was ziektedagen. Je werknemer mag de vakantiedagen waarop hij ziek was later opnieuw opnemen. Hij moet zich wel houden aan het verzuim­protocol dat je hebt opgesteld en zich dus op tijd ziek melden vanaf zijn vakantieadres.

Vakantiegeld
Een zieke werknemer heeft ook recht op vakantiegeld. Elke werknemer die bij jou in dienst is, moet zijn vakantietoeslag ten minste een keer per kalenderjaar uitbetaald krijgen. Zolang je loon betaald, bouwt een werknemer vakantiegeld op, wel of niet ziek.

Vragen?
Heb je vragen of wil je meer weten over een verzuimprotocol? Bel ons gerust via 06 21 31 25 11, wij adviseren je graag en goed.