Eindejaarstips 2020

December staat weer voor de deur en veel overheidsplannen voor volgend jaar beginnen duidelijk te worden. In dit blog geven we aantal tips waar jij rekening mee moet houden en of het misschien slim iets nog dit jaar te doen in plaats van volgend jaar. Meer weten of hulp nodig? Vraag het ons.

Spaargeld
De belastingheffing op spaargeld in box 3 is volgend jaar vrijgesteld tot een bedrag van € 50.000. De peildatum hiervoor is 1 januari 2021. Heb jij meer dan € 50.000 spaargeld kun je de volgende zaken overwegen om dit bedrag naar beneden te brengen voor het einde van dit jaar. Doe bijvoorbeeld grote uitgaven (die je toch al van plan bent) nu nog in december en stel ze niet uit. Of beleg een deel van je spaargeld in groene beleggingen waar een hogere vrijstelling op van toepassing is. Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om al dan niet belastingvrij een deel van het vermogen te schenken. Mocht dat allemaal niet voldoende zijn valt te overwegen om een zogenaamde Spaar-bv of open fonds op te richten waar het spaargeld ondergebracht kan worden en het niet meetelt voor de vermogenstoets. Let op: Met dit laatste zijn ook kosten gemoeid en wij adviseren je graag vooraf over de mogelijkheden.

Betalingsproblemen door corona
Ben je door de coronacrisis in betalingsproblemen gekomen, kun je nog tot en met eind dit jaar bijzonder uitstel van betaling aanvragen of een eerder gedane aanvraag verlengen. Na 31 december 2020 vervalt de mogelijkheid dit aan te vragen. Van juli 2021 kun je verwachten dat de belastingdienst de gemiste belastingen gaat innen. Hiervoor is dan maximaal drie jaar de tijd.

Brexit voorbereidingen
Op 1 januari 2021 is de brexit met of zonder deal een feit. Op dit moment zit het Verenigd Koninkrijk nog in een overgangsperiode naar de brexit toe. Wanneer de EU geen deal sluit met het Verenigd Koninkrijk, zullen de handelsafspraken van de Wereldhandelsorganisatie van toepassing zijn. Zo zul je bij in- en uitvoer van goederen aan het Verenigd Koninkrijk altijd douaneaangiften moeten gaan doen. Voor de btw administraties kan het zijn dat de huidige intracommunautaire regels gaan veranderen. Bij invoer van goederen kan het beste gebruik gemaakt worden van de verleggingsregeling.

Dividend uitkeren
Bij de bv gaat de dividendbelasting omhoog in 2021. Ben jij van plan dividend uit te keren, kun je dat het beste nog dit jaar doen en profiteren van het lagere percentage dividendbelasting.

Meer weten of hulp nodig?
Neem dan contact met ons op.