NOW 3

Inmiddels is het na NOW 1 en 2 ook mogelijk om een aanvraag te doen voor NOW 3. Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben. Doel is zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden. Her derde deel van de regeling heeft andere voorwaarden dan zijn twee voorgangers en loopt door tot eind juni 2021.

Bij NOW 3 dalen de vergoedingspercentages geleidelijk van 80% naar 60% in het laatste subsidieblok. Hier staat tegenover dat je de loonsom geleidelijk mag afbouwen met 10% naar 20%. Je krijgt dan hetzelfde bedrag aan NOW-subsidie. In eerdere NOW-regelingen lag het vergoedingspercentage op 90%.

De korting bij bedrijfseconomisch ontslag van NOW 2 is verdwenen in de NOW 3. Daarvoor in de plaats komt een inspanningsverplichting voor werkgevers die personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen in een tijdvak waarover ze NOW ontvangen. Als werkgever moet je dus de voormalig werknemers helpen bij de zoektocht naar nieuw werk. Wanneer je dit niet doet volgt een korting op de NOW-uitkering van 5%.

Meer weten of hulp nodig?
Neem dan contact met ons op.