Van zzp'er naar ondernemer met personeel. Waar moet ik op letten?

14 december 2021

Van zzp’er naar ondernemer met personeel. Waar moet ik op letten?

We kampen al geruime tijd met de gevolgen van de coronacrisis. Gelukkig heeft deze crisis niet voor iedereen gevolgen. Diverse bedrijven en bedrijfstakken groeien gestaag en soms ook snel door. Als jij meer werk hebt dan je aankunt en je wilt graag verder groeien is personeel aannemen een logische volgende stap. Als je personeel aanneemt krijg je te maken met regels en met risico’s.

Aanmelden als werkgever
Sta je op het punt personeel aan te nemen, meld je dan aan bij de Belastingdienst en KvK als werkgever. Zodra je je aanmeldt bij de Belastingdienst als werkgever krijg je een loonheffingennummer. Dit nummer is van belang om loonheffingen in te houden op het salaris van je werknemer. Ook heb je dit nodig voor de aangiften. Als er wijzigingen zijn binnen jouw bedrijf, geef deze dan altijd door aan de KvK. Als zzp’er is jouw rechtsvorm een eenmanszaak. Deze hoef je niet aan te passen als je personeel aanneemt maar het kan in sommige gevallen wel verstandig zijn. Wij denken hiervoor graag met je mee.

Controleer de identiteit van jouw toekomstige werknemer
Voordat jouw net aangenomen personeelslid aan het werk gaat, ben je verplicht de indentiteit van die persoon goed te controleren. Je bewaart een goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs in jouw loonadministratie. Alle persoonsgegevens en het burgerservicenummer (BSN) moeten goed zichtbaar zijn op de kopie.

Arbeidsvoorwaarden
Met het aannemen van personeel is het normaal dat er onderhandeld wordt. Leg alle afspraken die je samen maakt m.b.t. arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast in een arbeidsovereenkomst. Is er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)? Dan zijn daarin de arbeidsvoorwaarden vaak al vastgesteld. Uiteraard kun je aanvullende afspraken maken. Deze zijn alleen geldig als ze niet ingaan tegen de wet of de cao.

Wettelijk minimumloon
Je moet jouw werknemer minstens het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon betalen. Het minimumloon geldt voor werknemers vanaf 21 jaar. Voor werknemers tussen de 15 en 21 jaar geldt het minimumjeugdloon. Ieder half jaar worden de lonen aangepast. Dat gebeurt op 1 januari en 1 juli.

Pensioen
Je bent verplicht jouw werknemer een pensioenregeling aan te bieden als er een bedrijfstakpensioenfonds is voor jouw sector. Is er geen bedrijfstakpensioenfonds, dan mag je zelf bepalen of jij jouw nieuwe werknemer een pensioenregeling aanbiedt. Wil je wel een pensioenregeling aanbieden? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op, we helpen je graag verder.

Arbowet
Jouw nieuwe werknemer moet veilig en gezond kunnen werken. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat dat je verplicht bent om een basiscontract af te sluiten met een arbodienstverlener. Hierin staat ook wat je zelf mag doen en waarin je je laat ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts.

Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Op het moment dat je personeel in dienst neemt, ben je verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen. De Inspectie SZW controleert hier op. In de RI&E leg je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor jouw werknemer vast en de maatregelen die jij daartegen neemt.

Socialeverzekeringspremies
Als jouw werknemer uitsluitend in Nederland werkt, moet je in Nederland socialeverzekeringspremies afdragen. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je er ook voor kiezen zelf alle risico’s te dragen.

Zorgverzekering
Jouw werknemer moet een Nederlandse zorgverzekering hebben. Is jouw werknemer onverzekerd? Dan sluit het Zorginstituut Nederland namens jouw werknemer een zorgverzekering af en moet jij de premie afdragen aan het Zorginstituut Nederland.

Pas jouw administratie aan
Zorg dat alle verplichte gegevens in jouw administratie verwerkt worden voordat jouw werknemer begint. Dat geldt onder andere voor de gegevens van de loonheffingen, een kopie van de identiteit van de werknemer en de loonstaat. Ben je al klant bij ons? Dan hebben we waarschijnlijk al contact gehad over jouw groei en zullen we de administratie volledig aanpassen naar jouw nieuwe situatie.

Meer informatie
We begrijpen dat het veel informatie is. Gelukkig zijn wij er om jou te helpen voor wat betreft de regelgeving rondom het aannemen van personeel. Als je aan het groeien bent en die groei door wilt zetten, kan dat alleen door personeel aan te nemen. Laat je niet ontmoedigen door alle administratieve rompslomp, wij nemen het graag voor je uit handen. Wil je meer informatie of wil je een offerte aanvragen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via 06 21 31 25 11 of stuur een e-mail naar info@aviemore.nl. Wij staan altijd voor je klaar om je te helpen.