Prinsjesdag 2019: wat zijn de gevolgen voor jouw zorgorganisatie?

Op prinsjesdag zijn veel plannen en maatregelen gepresenteerd die van invloed zijn op de zorgsector.

Personeel
Ook de zorgsector heeft moeite om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. In 2020 trekt het kabinet € 50 miljoen extra uit om mensen op te leiden voor het werk in de zorg. Tegelijkertijd is dit geld beschikbaar om te zorgen dat professionals in de zorg blijven werken. Dit bedrag komt bovenop de € 370 miljoen die eerder al beschikbaar kwam voor het programma werken in de zorg.

Zorg dichtbij huis
Ook is er een stimuleringsmaatregel om zorg dichtbij huis te organiseren. Huisartsen en de wijkverpleging krijgen in 2020 € 100 miljoen extra om meer zorg in de buurt te kunnen bieden. Zorg vlakbij huis en thuis (huisarts, wijkverpleegkundige, beeldbellen) zal preventief moeten werken en zorgt dat mensen uiteindelijk minder zorg vragen. Deze stimuleringsmaatregel moet ervoor zorgen dat in de toekomst de zorgkosten van ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg minder snel stijgen.
Naast huisartsen en wijkverpleging komt er € 65 miljoen extra beschikbaar voor gemeenten om te besteden aan zorg voor mensen met psychische aandoeningen. Het is de intentie dit in te zetten voor zorg dichtbij huis. Dit bedrag loopt op tot € 95 miljoen in 2022.

Eigen bijdrage WMO
Ouderen en chronisch zieken betalen volgend jaar een vaste eigen bijdrage voor een maaltijdservice, vervoerspas of boodschappendienst. Nu is deze eigen bijdrage nog inkomensafhankelijk.

Jeugdzorg
De komende jaren komt er ruim € 1 miljard extra beschikbaar voor gemeenten om aan de jeugdzorg te besteden. Hiermee komen extra middelen om hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren.

Medicijnen
Om de kosten voor medicatie beheersbaar te houden gaan de maximumprijzen in 2020 omlaag. Dit doet het kabinet door de Wet op de Geneesmiddelprijzen aan te passen en zal een besparing van circa € 300 miljoen opleveren. Ook blijft men samen met andere Europese landen onderhandelen met fabrikanten over lagere prijzen.

Meer informatie?
Neem dan contact met ons op.