Ontslag, wat kost dat? De transitievergoeding kort uitgelegd.

Ontslag, wat kost dat?

De transitievergoeding kort uitgelegd.

Het ontslaan van een werknemer is een ingrijpende gebeurtenis. Los van alle emoties die erbij komen kijken, zal er ook financieel het een en ander moeten worden afgehandeld. De transitievergoeding is een onderdeel van de eindafrekening die wordt opgesteld.

Wat is een transitievergoeding?
Voor de werknemer breekt er een periode aan waarin die op zoek gaat naar nieuw werk, een transitie. Vandaar de naam transitievergoeding. De transitievergoeding is een geldbedrag dat je betaald aan de medewerker die wordt ontslagen of waarvan een tijdelijk arbeidscontract niet wordt verlengd. Neemt de werknemer zelf ontslag, hoeft deze vergoeding niet betaald te worden.

De vergoeding wordt berekend op basis van het aantal dienstjaren en het bruto maandsalaris vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst, inclusief proeftijd. Valt het ontslag in de proeftijd? Ook dan wordt er een transitievergoeding berekend. Is de vergoeding voor een werknemer die zeer lange tijd in dienst is en een hoog salaris geniet kan het bedrag aardig oplopen. Daarom is er bij de wet een maximum vastgesteld. Dit maximale bedrag wordt jaarlijks aangepast, op basis van de ontwikkeling van contractlonen. De maximale transitievergoeding voor 2021 is vastgesteld op € 84.000. Is het jaarsalaris van de ontslagen werknemer hoger dan dit bedrag? Dan bedraagt de vergoeding maximaal één bruto jaarsalaris.

> Lees meer over Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Hoe komt de transitievergoeding tot stand?
Een werknemer heeft recht op 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding kun je uitrekenen in twee stappen.

  1. Dus deel het bruto basis maandsalaris door drie en vermenigvuldig met het aantal volledige dienstjaren.
  2. Reken de resterende maanden uit. Bijvoorbeeld: 6 maanden = 0,5 jaar. De uitkomst vermenigvuldigen met 1/3 bruto basis maandsalaris.

Wat is een basis bruto maandsalaris?
De transitievergoeding wordt altijd berekend met het basis bruto maandsalaris. Diverse posten worden meegenomen in het basis bruto salaris. Denk aan: vakantietoeslag, ploegentoeslag, overwerkvergoeding, bonussen,winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen. Bestaat het loon gedeeltelijk uit provisie? Dan geldt hiervan het gemiddelde per maand gezien over de afgelopen 12 maanden voor ontslag.

Is de medewerker ziek of heeft die verlof?
Is er sprake van ziekte of verlof tijdens het ontslag, is dat niet van invloed op de berekening. Er wordt uitgegaan van een basis bruto salaris dat normaliter verdiend wordt. Dienstjaren tellen tijdens ziekte en verlof gewoon door.

Wanneer moet de vergoeding betaald zijn?
Zodra het ontslag definitief is ben je verplicht te betalen. Dit kun je doen in de eindafrekening, maar maximaal één maand na uitdiensttreding. Als je niet op tijd betaald, heeft de werknemer recht op rente. Spreiding van betaling is mogelijk, ook hier komt wel rente bij kijken.

Is de vergoeding een aftrekpost?
De vergoeding zelf is geen aftrekpost. Heb je investering gedaan die het voor de medewerker makkelijker maakt om een nieuwe baan te vinden? Dan mag je deze kosten in mindering brengen op de te betalen transitievergoeding. Hiervoor gelden wel een aantal regels.

Deskundig advies
Een ontslag dient zorgvuldig te gebeuren en in de financiële afwikkeling mogen geen fouten gemaakt worden. Aan de transitievergoeding zitten behoorlijk wat spelregels vast, al dan niet wettelijk vastgelegd. Krijg je met ontslag van je werknemer(s) te maken of wil je meer weten over alle ins en outs? Klop dan bij ons aan. Wij kennen de regels en we helpen je graag. Je kunt contact opnemen via 06 21 31 25 11 of info@aviemore.nl.