Omzetgarantie jeugdzorg

Het rijk en de VNG hebben eerder dit jaar afspraken gemaakt over de compensatie van omzetverlies bij zorgaanbieders.

Tot 1 juli krijg je als zorgaanbieder de omzet helemaal vergoed, ook al kon je vanwege de coronamaatregelen minder of andere zorg worden verleend dan contractueel met gemeenten was afgesproken. Voor de periode na 1 juli heb je als zorgaanbieder met de gemeente maatwerkafspraken maken. In de praktijk blijkt nu dat de beoogde maatwerkaanpak nauwelijks tot stand komt.

Zonder voortzetting van de landelijke continuïteitsregeling ontbreekt een goed en eenvoudig vangnet. Dat levert grote risico’s op voor de continuïteit van jeugdhulp. Bijna alle aanbieders die maatwerkafspraken nodig hebben tijdens de tweede golf, geven aan dat gemeenten daar niet aan mee willen werken omdat er geen landelijke afspraken zijn, zo hebben leden van de branches laten weten. In sommige regio’s wordt een voor instellingen beperktere omzetgarantie geboden dan de VNG met het rijk heeft afgesproken. In enkele regio’s is de regeling nog niet uitgewerkt.

Deze onduidelijkheid levert een administratieve rompslomp rondom de afhandeling van de compensatieregeling op. De VNG heeft gemeenten dringend geadviseerd hoe zij de verantwoording vorm kunnen geven.

Heb jij hulp nodig bij het aanvragen van steunmaatregelen? Wij helpen je graag.
Neem dan contact met ons op.