Jaarverantwoording zorgaanbieders

18 februari 2022

Jaarverantwoording zorgaanbieders

Ben je een zorgaanbieder en heb je in 2021 zorg geleverd, wacht dan niet op de aanschrijfbrief van het CIBG.

Om de jaarverantwoording in te dienen ontvang je dit jaar geen aanschrijfbrief meer van het CIBG. Vanaf januari 2022 kan je direct beginnen met het aanleveren van gegevens over het verslagjaar 2021. Je dient de nodige gegevens te verzamelen, start hier daarom zo snel mogelijk mee!

Let op! Lever vóór 1 juni 2022 je jaarverantwoording 2021 aan.

De jaarverantwoording van zorgaanbieders bestaat uit twee onderdelen:

  • Het invullen van vragenlijsten in het digitale portaal DigiMV. Hiervoor is een eHerkenningsmiddel van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 (EH2+) vereist. Schaf daarom op tijd eHerkenning aan via een erkende leverancier.
  • Het aanleveren van een jaarrekening (financieel onderdeel van de jaarverantwoording) en accountantsverklaring.

Contactgegevens DigiMV
Verandert je bezoekadres, postadres, telefoonnummer en/of e-mailadres pas dit dan niet alleen bij de Kamer van Koophandel aan, maar ook in DigiMV.

Micro zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders
Als je aan bepaalde eisen voldoet als micro zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder kan je in aanmerking komen voor een vereenvoudigde jaarverantwoording.

Wij werken graag met je samen, zodat je door alle veranderingen in de zorg niet ‘meer’ moet werken, maar ‘slimmer’ kunt werken. Wij bieden slimme online oplossingen om de financiële en administratieve processen binnen jouw organisatie te verbeteren. Wil je weten hoe? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.