Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Daardoor kunnen de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer in Nederland veranderen. Wat betekent dit voor jou als werkgever?

De wetgeving is bedoeld om het als werkgever aantrekkelijker te maken om met personeel in vaste dienst (contract voor onbepaalde tijd) te werken. Het kabinet wil dit bereiken door het werken met contracten voor onbepaalde tijd minder vast te maken. Daar staat tegenover dat flexibele arbeid minder flexibel wordt en daardoor minder aantrekkelijk. Om dit te bereiken zal het ontslagrecht aangepast worden, komt er een differentiatie in de WW-premie, en worden de eisen rondom oproepkrachten en payrollers aangescherpt.

Lagere WW-premie
Vanaf 2020 betaal je een lagere WW-premie voor mensen in vaste dienst dan voor mensen zonder vast contract. Het is verstandig dit nu alvast in kaart te brengen wat dit voor jou betekend.

Oproepkrachten en payrollcontracten
Werk je met oproepkrachten dan moet je uiterlijk vier dagen van tevoren hebben opgeroepen voor het werk en wanneer je binnen vier dagen nog afzegt ben je verplicht het loon door te betalen. Na twaalf maanden moet je een oproepkracht een contract aanbieden met een vast aantal uren. Er mogen maximaal drie aansluitende contracten voor onbepaalde tijd afgegeven worden voor een aanééngesloten periode van maximaal drie jaar. Werknemers met een payrollcontract moeten vanaf 1 januari 2020 minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechten krijgen als de werknemers die in dienst zijn van het bedrijf.

Ontslag
Ook gaan de regels rondom ontslag veranderen. Ontslag wordt straks ook mogelijk wanneer verschillende redenen voor ontslag samen een voldoende en redelijke grond voor ontslag opleveren.

Meer informatie?
Ga dan naar de website van de Rijksoverheid of neem dan contact met ons op.