Het nieuwe woonplaatsbeginsel kort uitgelegd

8 oktober 2021

Het nieuwe woonplaatsbeginsel kort uitgelegd

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Regelmatig is het moeilijk te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is. Daarom gaat per 1 januari 2022 het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht.

Wat is er nieuw?
Het huidige woonplaatsbeginsel is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven, op moment van de zorgvraag.

Wat is het doel?
Met het nieuwe woonplaatsbeginsel verwacht men dat er meer duidelijkheid en minder uitvoeringslasten zijn. Het gevolg hiervan zal zijn dat jeugdigen sneller worden geholpen bij een zorgvraag. Tevens zal er meer aandacht en ruimte komen voor preventie. Om dit alles te kunnen borgen gelden er in het nieuwe woonplaatsbeginsel twee uitgangspunten:

  1. Voor zorg met verblijf geldt: de verantwoordelijke gemeente is de gemeente waar de jeugdige volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven direct voorafgaand aan het aaneengesloten verblijf.
  2. Voor ambulante zorg geldt: de gemeente waar de jeugdige volgens het BRP staat ingeschreven, is verantwoordelijk.

Wat moeten de gemeenten doen?
Voor 1 januari 2022 moeten gemeenten geregeld hebben dat alle jeugdigen bij de juiste gemeente geplaatst zijn. Sommige jeugdigen zullen dus administratief verhuizen.

  • Gemeenten zoeken uit per jeugdige wanneer het (aaneengesloten) verblijf is begonnen.
  • Met behulp van de lokale Basisregistratie Persoonsgegevens bepalen gemeenten vervolgens handmatig welke gemeente verantwoordelijk wordt.
  • Jeugdigen die administratief moeten verhuizen, worden overgedragen aan de nieuwe gemeenten.
  • De nieuwe verantwoordelijke gemeente informeert de zorgaanbieder en sluit met deze zorgaanbieder nieuwe contracten af.

Wat betekent dit voor jou als zorgaanbieder?
Zodra bekend is welke jeugdigen administratief moeten verhuizen en naar welke gemeente, is de nieuwe gemeente verantwoordelijk voor het afsluiten van nieuwe contracten met jou als zorgaanbieder. Wat betreft de nieuwe contracten is er afgesproken dat in 2022 dezelfde jeugdhulp tegen dezelfde voorwaarden en tarieven geleverd moet worden als voorafgaand aan de administratieve verhuizing. Deze jeugdhulp loopt ook door na 2022, als er geen zorginhoudelijke reden is om de jeugdhulp aan te passen.

Hoe nu verder?
Momenteel wordt de migratie uitgevoerd en zullen gemeenten waar nodig contracten afsluiten met nieuwe zorgaanbieders. Wij begrijpen dat het voor jou als zorgaanbieder veel administratieve rompslomp met zich meebrengt. De complexiteit van het nieuwe woonplaatsbeginsel is ons niet vreemd en wij hebben de expertise in huis om jou goed van dienst te kunnen zijn. Wij hebben onze sporen verdiend in de zorgsector als adviseur op het vlak van financiën en bedrijfsvoering. Heb je hulp nodig met betrekking tot het migratieproces? Neem vrijblijvend contact met ons op: 06 21 31 25 11 of info@aviemore.nl.