Goed inzicht in verlofuren van werknemers is noodzakelijk. Voorkom verlofstuwmeren.

26 mei 2021

Goed inzicht in verlofuren van werknemers is noodzakelijk. Voorkom verlofstuwmeren.

Nu de Pinksterdagen voorbij zijn begint de zomervakantie steeds meer te kriebelen. Ook zijn er diverse versoepelingen in ons land en de landen om ons heen. De boekingen voor (buitenlands) vakanties beginnen steeds meer op gang te komen. Wij merken in onze directe omgeving en bij onze klanten dat iedereen wel toe is aan vakantie en ook van plan is om met vakantie te gaan deze zomer! Reken er maar op dat vanaf nu de verlofaanvragen binnen zullen gaan druppelen, zo niet stromen.

In 2020 hebben werknemers minder verlof opgenomen dan in voorgaande jaren. Ook de afgelopen maanden zijn de verlofaanvragen minder geweest. Veel werkgevers kampen momenteel met verlofstuwmeren. Het mooiste is als de uren door het jaar heen opgenomen worden, maar vanwege alle maatregelen rondom corona zijn er simpelweg veel minder uren opgenomen door werknemers. Om als werkgever niet in de problemen te komen van bijvoorbeeld onderbezetting is het verstandig de verlofuren van het personeel goed tegen het licht te houden. Zorg ervoor dat je een goed inzicht hebt in de (openstaande) verlofuren van medewerkers, zodat je daar tijdig op kunt sturen en niet iedereen straks last minute tegelijk verlofuren op gaat maken.

Uren van 2020 nog niet opgenomen?
De uren van 2020 die nog niet zijn opgenomen komen per 1 juli 2021 te vervallen. Als werkgever ben je verplicht je werknemers hiervan op de hoogte te stellen. Doe dit dus zo spoedig mogelijk. Heb je dit al gedaan, maar zijn er diverse uren van 2020 nog niet opgenomen? Laat het je werknemers dan nog een keer weten en nodig ze uit om samen te kijken wanneer deze uren opgenomen gaan worden voor 1 juli. Zo houd je zelf de regie hierover en voorkom je dat alle uren in de laatste week van juni opgenomen worden.

Stroomlijnen van vakantieaanvragen
Hebben jouw werknemers de zomervakantie al aangevraagd? Zo niet, laat ze dit dan z.s.m. schriftelijk doen via e-mail. Jij hebt tijd nodig om alle aanvragen te verwerken in de planning, het werk zal toch gedaan moeten worden. Onderbezetting is niet wenselijk, het werk gaat gewoon door. Je wilt niet met de werkplanning in de knel komen. Of anderen moeten het werk overnemen, waardoor zij weer meer uren draaien.