Compensatie transitievergoeding na ziekte

Als je een werknemer ontslaat vanwege langdurige ziekte moet je hem een transitievergoeding betalen. Voor deze vergoeding is nu een compensatieregeling.

Als een werknemer twee jaar of langer ziek is geweest, kan dat een reden zijn om hem te ontslaan. Maar, als je een werknemer ontslaat na een langdurige ziekteperiode, moet je hem ook nog een transitievergoeding betalen. Dit is opmerkelijk want je hebt immers ook al twee jaar het loon doorbetaald en geïnvesteerd in re-integratie. De transitievergoeding is dan wel heel veel van het goede.

Er is nu een nieuwe wet aangenomen die ingaat per 1 april 2020 en waarbij het UWV voor deze gevallen de transitievergoeding gaat compenseren. Maar dit kan ook met terugwerkende kracht tot 2015. Zorg er dus nu alvast voor dat alle informatie om compensatie aan te vragen beschikbaar is.

Meer informatie?
Neem dan contact met ons op.