Buitenlandse werknemers inhuren, hoe doe je dat?

24 augustus 2022

Buitenlandse werknemers inhuren, hoe doe je dat?

Goed personeel werven in Nederland is erg lastig. Heb jij hier ook moeite mee en zoek je naar een creatieve oplossing? Heb je wel eens gedacht aan het inhuren van buitenlandse werknemers of immigranten die een baan zoeken in Nederland.

De Nederlandse arbeidsmarkt staat gelukkig goed bekend. Het is de moeite waard om het te onderzoeken en proberen. Wil je hier hulp bij? Laat het ons weten via info@aviemore.nl.

Hieronder vind je alvast een aantal mogelijkheden voor het inhuren van buitenlands personeel:

 • werven binnen de EER;
 • werven buiten de EER;
 • immigranten werven:
  • een vluchteling in dienst nemen;
  • een asielzoeker in dienst nemen;
 • werven via een uitzendbureau.

Werven binnen de EER
Binnen de Europese Unie (EU) is er vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal mogelijk. Dit betekent dat je vrij gemakkelijk werknemers uit de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) plus Zwitserland kunt aannemen of inhuren. Een werkvergunning is niet nodig.

Oekraïense vluchtelingen mogen sinds 1 april zonder tewerkstellingsvergunning (twv) aan het werk in Nederland. Lees o.a. op de website van het UWV hoe je personeel uit Oekraïne kunt aannemen en welke voorwaarden er gelden.

Werven buiten de EER
Om personeel te werven kan het soms handig zijn om je zoekgebied nog verder te vergroten.

Wil je buiten de EER werknemers werven dan dien je volgens de regels eerst minimaal vijf weken te zoeken naar geschikte kandidaten binnen de EER. Pas als dat niet lukt, mag je werknemers van buiten de EER gaan werven. Houdt er wel rekening mee dat je met strengere regels te maken krijgt.
Het UWV biedt de mogelijkheid voor ondersteuning bij het vinden van personeel in Europa. Ze werken hiervoor samen met EURES (European Employment Services).

Immigranten werven
Je kunt natuurlijk ook werven onder buitenlanders die al in Nederland verblijven.
De laatste jaren heeft Nederland heel wat vluchtelingen en asielzoekers opgenomen die graag aan de slag gaan. Mogelijke opties:

 • Een vluchteling in dienst nemen.
 • Een asielzoeker in dienst nemen.

Een vluchteling in dienst nemen
Een vluchteling met een (tijdelijke) verblijfsvergunning heet ook wel een statushouder. Zij hebben net als Nederlanders dezelfde rechten en plichten en mogen daarom ook werken.

Het in dienst nemen van een statushouder kan jouw bedrijf veel opleveren. Naast de voldoening die het geeft om te helpen, richt jij je hiermee ook op verantwoord ondernemen.
Misschien kun je aanhaken bij initiatieven van opleidingsprogramma’s die zich bezighouden met omscholen van vluchtelingen tot een beroep waar in Nederland veel behoeft aan is.

Een asielzoeker in dienst nemen
Een asielzoeker is een vluchtelingen die nog geen (tijdelijke) verblijfsvergunning heeft, maar wel in de aanvraagprocedure zit. Waar moet je om denken?

Een asielzoeker:

 • mag niet meer dan 24 weken per jaar betaald werk doen.
 • moet in het bezit zijn van een vreemdelingenidentiteitsbewijs en
 • moet al zes maanden of langer in de asielprocedure zitten.

Let op! Je bent als werkgever verplicht om bij het UWV een tewerkstellingsvergunning (twv) aan te vragen als je een asielzoeker in dienst wilt nemen.

Werven via een uitzendbureau
Wil je het inhuren van buitenlanders of vluchtelingen liever uitbesteden? Richt je dan op een uitzendbureau. Dat kan prima, er zijn tal van intermediairs die zich hierin hebben gespecialiseerd.

Hoe weet je of het uitzendbureau waarmee je zaken doet betrouwbaar is?
Check of het uitzendbureau een SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid heeft. Dan weet je dat het bureau alle verplichtingen nakomt. Doe bij voorkeur alleen zaken met uitzendbureaus die lid zijn van de ABU of de NBBU.

Denk ook hier aan:

 • Voorkom een boete; ook personeel uit het buitenland heeft recht op het minimumloon. Betaal je ze minder? Dan kun je een boete krijgen van de Arbeidsinspectie.
 • Vluchteling aannemen; landelijke en lokale vluchtelingenorganisaties weten meer over de mogelijkheden om een vluchteling in dienst te nemen.
 • Stappenplan werk en vluchtelingen; wil je snel weten of je een vluchteling in jouw bedrijf kunt laten werken? Bekijk dan het stappenplan van het ministerie van SZW.

Fiscale voordelen en subsidies
Wil je weten of je in aanmerking komt voor fiscale voordelen en subsidies voor het aannemen van personeel?
Bel ons via +31 (0) 6 21 31 25 11 of stuur een e-mail naar info@aviemore.nl dan kijken we samen naar de mogelijkheden en waar jij als ondernemer eventueel recht op hebt.