Btw-regels voor de zorg tijdens coronacrisis

Btw-regels voor de zorg tijdens coronacrisis

Vanwege het coronavirus wordt in de zorgsector momenteel veel personeel in- en uitgeleend. Ook worden medische hulpmiddelen met regelmaat kosteloos geleverd. Om de btw-regels hierbij geen beperking te laten zijn, heeft het Ministerie van Financiën een tweetal aanpassingen gedaan.

Btw-regels bij inhuur
Het in-uitlenen van zorgpersoneel is onder voorwaarden vrijgesteld van btw. De eerste voorwaarde is al dat de dat de zorginstelling of -inrichting die inhuurt vrijgesteld is van btw. Verder geldt dat alleen de brutoloonkosten in rekening worden gebracht, plus een kostenvergoeding van maximaal 5%. Met de uitleen van personeel mag ook geen winst worden beoogd of gemaakt.

De uitlener heeft verder wel gewoon recht op de aftrek van voorbelasting. Dit betekent dat een uitlener die normaal gesproken voor de btw belaste prestaties levert en daardoor de inkoop-btw kan aftrekken, dit gewoon mag blijven doen.

Btw-regels bij medische hulpgoederen
De btw op medische hulpgoederen en medische apparatuur die kosteloos worden geleverd aan zorginstellingen, is onder voorwaarden aftrekbaar. Vereist is dat het goederen betreft die voorkomen op een lijst en verband houden met het coronavirus.

Er geldt wel als voorwaarde dat de kosten voor de ondernemer behoren tot de algemene kosten. De aftrek van btw voor deze ondernemer wordt bepaald op basis van de totale omzet, waarbij de kosteloos geleverde goederen niet meetellen. Ten slotte moet op de factuur vermeld zijn dat gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling en moeten de gegevens inzake de vrijstelling in de administratie bewaard worden.

De goedkeuringen van het ministerie gelden met terugwerkende kracht tot 16 maart 2020 en blijven van kracht tot 16 juni 2020.

Heb jij vragen over btw in de zorg?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.