Belastingdienst op schema met hersteloperatie box 3

24 augustus 2022

Belastingdienst op schema met hersteloperatie box 3

Heb je bezwaar gemaakt tegen de box-3 heffing over de jaren 2017 – 2020?

Als je dit hebt gedaan dan krijg je in de komende weken een brief van de Belastingdienst waarin staat op welke wijze je herstel ontvangt. De belastingdienst heeft in de afgelopen tijd het herstel per belastingplichtige berekend volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Je krijgt als belastingplichtige hier in de brief die je ontvangen een toelichting bij. Via een online rekenhulp is dit ook zelf na te rekenen op de website van de belastingdienst.

De mensen die geen geld terug krijgen hebben meer beleggingsvermogen dan waar in het oude box 3 stelsel vanuit werd gegaan.

Uitleg spaarvariant
In de spaarvariant krijgen mensen automatisch rechtsherstel op basis van een berekening waarbij wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige. Mensen met spaargeld worden belast op basis van de actuele spaarrente. Bestond je vermogen volledig uit spaargeld dan krijg je over die jaren dus vrijwel de gehele box 3 heffing terug.

Vervolg herstel
De hersteloperatie voor alle aanslagen over het belastingjaar 2021 begint nadat alle mensen die bezwaar hebben gemaakt 4 augustus bericht hebben gekregen.

De volgende groepen krijgen ook automatisch bericht:
Vanaf medio september wordt herstel geboden aan de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24 12 2021, de dag dat de Hoge Raad uitspraak deed, nog niet onherroepelijk vaststonden.
En vanaf medio oktober volgt het rechtsherstel voor de aangiften 2017 tot en met 2020 waarbij nog geen aanslag was opgelegd.

Zie je door de boxen de belastingregels ook niet helemaal scherp meer? Kan je hier hulp bij gebruiken? Bel ons dan tijdens kantooruren via +31 (0) 6 21 31 25 11 of wil je liever buiten kantoortijden je vraag stellen mail dan naar info@aviemore.nl. Wij adviseren je graag.